Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – HT Roeiraceshop.nl

1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze bepalingen en voorwaarden van verkoop.
Bestelling: een bestelling van producten via onze website.
De bevestiging van de bestelling: het e-mailbericht door HT Roeiraceshop naar u verzonden met de aanvaarding van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.
Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen u en HT Roeiraceshop.
U / uw: de klant die een contract via onze website invoert.
Website: de website www.htroeiraceshop.nl
HT Roeishop.nl: HT Roeiraceshop.nl
Producten: de producten die HT Roeiraceshop.nl verkoopt via de website.

2 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop van producten via onze website en wanneer deze producten zijn geleverd. Lees deze voorwaarden aandachtig door alvorens een bestelling te plaatsen. Door te bevestigen dat u de voorwaarden hebt gelezen en deze hebt aanvaard wanneer u een bestelling via de website hebt geplaatst, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, samen met de bestelling en bevestiging van de bestelling vormt het contract tussen u en HT Roeiraceshop.nl voor de levering van onze producten. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn met HT Roeiraceshop.nl (dit kan ook per e-mail). Als u vragen over deze voorwaarden, de producten of uw bestelling heeft, gelieve ons te contacteren via het contactformulier op de onze website of per e-mail naar info@htroeiraceshop.nl

3 – Productinformatie
HT Roeiraceshop.nl streeft er ten allen tijde naar om ervoor te zorgen dat de informatie over de producten op de website volledig juist is. Echter kunnen we niet garanderen of waarborgen dat er geen fouten staan in de beschrijving en/of prijzen van de producten.
HT Roeiraceshop.nl streeft er ten allen tijde naar om de eigenschappen van producten en kleuren nauwkeurig weer te geven. Omdat onze producten met de hand worden gemaakt of handmatig worden voorzien van bedrukking kan HT Roeiraceshop.nl niet garanderen dat het geleverde product volledig overeenkomt met het product zoals weergegeven op onze website. De kleuren kunnen afwijken van het geleverde product omdat dit afhankelijk is van de kleurinstellingen van uw beeldscherm. HT Roeiraceshop.nl behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, om de informatie over producten (met inbegrip van informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) zoals weergegeven op de website te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of de omschrijving van goederen zal echter geen invloed hebben op reeds ingediende en geaccepteerde bestellingen.
Het voorgaande zal niet van invloed zijn op uw wettelijke rechten met betrekking tot niet correct omschreven producten.

4 – Plaatsen bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling op onze website, bevestigt u dat u een juridisch bindende overeenkomst aangaat en dat de informatie die u verschaft wanneer u een bestelling plaatst waar, juist, actueel en volledig is. Om een bestelling te plaatsen selecteert u de producten op de website, uw gewenste verzendmethode en betaling voor de producten. HT Roeiraceshop.nl aanvaardt alleen bestellingen zoals hierboven beschreven. Door het plaatsen van een bestelling doet u een voorstel aan ons voor het kopen van de producten die u hebt geselecteerd. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door HT Roeiraceshop.nl. HT Roeiraceshop.nl mag, te allen tijde en naar eigen goeddunken uw bestelling weigeren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin: U ons onjuiste informatie verstrekt; De website een fout bevat met betrekking tot de producten die u besteld heeft (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of de omschrijving van de goederen); De producten die u hebt besteld niet langer beschikbaar zijn via de website; HT Roeiraceshop.nl van mening is dat u jonger bent dan 18 jaar. HT Roeiraceshop.nl is niet aansprakelijk jegens u of derden voor intrekking van alle producten van de website, verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud op de website, weigeren om een bestelling te verwerken of schorsing van elke transactie nadat het wordt behandeld. Als HT Roeiraceshop.nl uw bestelling niet kan aanvaarden of verwerken dan zullen wij z.s.m. per e-mail contact met u opnemen. Als HT Roeiraceshop.nl uw bestelling niet kan aanvaarden of verwerken omdat de producten niet langer beschikbaar zijn, of omdat er een fout zit in de prijs en/of andere informatie over de producten waarvoor u de bestelling heeft geplaatst, zal HT Roeiraceshop.nl u per e-mail op de hoogte stellen. Mocht in een dergelijk geval de bestelling van deze producten worden geannuleerd dan wordt het  bedrag dat u hebt betaald voor deze producten door ons terugbetaald.
 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een automatische e-mail met daarin de bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Deze e-mail is nog geen een aanvaarding van de bestelling. De bestelling zal worden geaccepteerd en het contract zal worden gesloten, alleen wanneer HT Roeiraceshop.nl de door u bestelde producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een bevestiging van de bestelling om u te informeren dat de bestelde producten door HT Roeiraceshop.nl zijn verzonden. Orders kunnen door u op elk gewenst moment worden geannuleerd voordat deze in behandeling wordt genomen door HT Roeiraceshop.nl. Indien u uw bestelling wenst te annuleren neem contact met ons op door middel van het contactformulier op de website of stuur een e-mail naar info@htroeiraceshop.nl, onder vermelding van het ordernummer. HT Roeiraceshop.nl accepteert geen annuleringen gemaakt op enigerlei andere wijze dan de hierboven genoemde. Zodra uw bestelling door HT Roeiraceshop.nl is geaccepteerd kunt u alleen gebruik maken van uw  herroepingsrecht volgens de procedure van punt 9 zoals hieronder omschreven.

5 – Niet leverbare artikelen
HT Roeiraceshop.nl streeft er naar om ervoor te zorgen dat de informatie over producten die zijn weergegeven op de website altijd up to date zijn. Echter wanneer u een bestelling plaatst, kunnen bepaalde producten helaas niet op voorraad zijn. Mocht HT Roeiraceshop.nl de door u bestelde producten niet binnen 14 dagen kunnen leveren vanaf de datum van uw bestelling heeft geplaatst, dan zal HT Roeiraceshop.nl de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren de eventuele door HT Roeiraceshop.nl ontvangen betaling terugbetalen. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijft onveranderd.

6 – Prijzen
De prijzen van de producten zijn aangegeven op de website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling op onze website heeft geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten bedragen € 8,50 per bestelling voor levering op 1 adres in Nederland.

7 –  Betaling
HT Roeiraceshop.nl aanvaardt alleen betalingen via uw bankpas (iDeal). Als u met iDeal betaalt, geschiedt de betaling via uw eigen bank in een veilge omgeving middels online bankieren. Uw order wordt in door ons in behandeling genomen zodra de betaling door ons is ontvangen.

8 – Levering
Bestelling van producten via de website worden vooralsnog alleen in Nederland geleverd. Levering zal worden verzorgd door PostNL.  Na verzending van uw bestelling ontvangt u van HT Roeiraceshop.nl een e-mail met een track & trace nummer van uw zending. De bestelling zal worden afgeleverd op het door u opgegeven afleveradres. HT Roeiraceshop.nl streeft ernaar om de producten binnen de op de website vermeldde levertijd te leveren, maar HT Roeiraceshop.nl kan deze levertijd niet garanderen. HT Roeiraceshop.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u leidt wegens eventuele vertraging in de levering. HT Roeiraceshop.nl stuurt de producten naar u op het afleveradres aangegeven op uw orderbevestiging.

9 – Herroepingsrecht
U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. HT Roeiraceshop.nl mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

10 – Garantie
HT Roeiraceshop.nl geeft een jaar garantie op de producten. Wanneer een door u besteld product defect is en/of gebreken of beschadigingen vertoont kunt u dat per e-mail aan ons melden. Het product met manco stuurt u retour volgens de procedure als vermeld in artikel 11 van deze voorwaarden. Indien HT Roeiraceshop.nl vaststelt dat het product manco’s vertoont en uw klacht terecht is wordt het product door HT Roeiraceshop.nl vervangen.

11 – Retourneren / ruilen
Wilt u een product retour sturen, stuur dan een e-mail naar info@htroeiraceshop.nl met daarin omschreven de reden van retour. Vermeld eveneens het ordernummer en uw adres in deze e-mail en zend het product naar ons retouradres. Wilt u een product ruilen, stuur dan een e-mail naar info@htroeiraceshop.nl met daarin omschreven met welk product u uw bestelde product wilt ruilen. Vermeldt eveneens het ordernummer en uw adres in deze e-mail en zend het product naar ons retouradres. Let op: de verzendkosten voor retour/ruilen zijn voor kosten van de klant. De verzendkosten van HT Roeiraceshop.nl aan de klant zijn worden betaald door HT Roeiraceshop.nl.

  • Retouradres HT Roeiraceshop.nl:

12 – Aansprakelijkheid
HT Roeiraceshop.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het (verkeerde) gebruik van de producten dat omvat, maar niet beperkt is tot schade door lichamelijk letsel. HT Roeiraceshop.nl is, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens. Schade die in uw mening te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van HT Roeiraceshop.nl, moet zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk worden gemeld aan de HT Roeiraceshop.nl.
Schade welke niet binnen 14 dagen na ontvangst wordt gemeld aan HT Roeiraceshop.nl kan niet worden gereclameerd, tenzij u overtuigend kan beweren dat deze schade wel binnen voornoemde termijn schriftelijk is gemeld.
Mocht HT Roeiraceshop.nl aansprakelijk zijn voor de ontstane schade dan bedraagt de vergoeding maximaal het door HT Roeiraceshop.nl in rekening gebrachte bedrag voor het specifieke product. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt één jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument en uw rechten van garantie.

13 – Klachten
Mocht u een klant en/of opmerking hebben neem dan z.s.m. per e-mail contact met ons op. Stuur uw e-mail naar info@htroeisraceshop.nl. HT Roeiraceshop.nl streeft ernaar om uw e-mail binnen maximaal 3 werkdagen te beantwoorden.

14 – Verwerking van persoonsgegevens
Bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens door ons worden opgeslagen. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

15 – Eigendomsrechten
Het HT Roeisrace-logo, evenals alle andere aan HT Roeiraceshop.nl gerelateerde handelsmerken, figuaratief of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die verschijnen op de de HT Roeiraceshop-producten, accessoires of de verpakking, geregistreerd of niet, blijven het exclusieve eigendom van HT Roeiraceshop.nl en haar aangesloten bedrijven/instanties. Elke reproductie, volledig of gedeeltelijk, wijziging of gebruik van deze merken, ilustraties, afbeeldingen en logo’s, om welke reden dan ook en in welk medium zijn, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van HT Roeiraceshop.nl, ten strengste verboden en kan eventueel worden gevolgd door een gerechtelijke procedure.

16 – Overmacht
HT Roeiraceshop.nl streeft ernaar al haar vermeld onder deze algemene voorwaarden optimaal uit te voeren. Echter HT Roeiraceshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging of falen als dergelijke vertraging of falen wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle om, met inbegrip van een explosie, overstroming, brand of ander natuurgeweld, ongeval, oorlog of civiele verstoring, staking, industriële actie of stilstand van werk, elke vorm van overheidsinterventie, handeling of nalatigheid, falen van zijn leverancier(s), het foutief doorgeven van uw (aflever)gegevens, adreswijzigingen en vertraging in levering door verlate betaling. HT Roeiraceshop.nl zal u, in geval van dergelijke omstandigheden, z.s.m. informeren en er alles aan doen om haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit te voeren.

17 – Doorverkoop van producten
De producten worden alleen via de website en in de winkels van de door HT Roeiraceshop.nl erkende wederverkopers verkocht. Je kan jezelf niet kwalificeren als erkende wederverkoper voor het verkopen van onze producten. HT Roeiraceshop.nl behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren als wordt vermoedt dat u van plan bent om onze producten te gaan verkopen zonder dat u bij ons geregistreerd staat als erkende wederverkoper.

18 – Voltooing bepalingen
Deze algemene voorwaarden worden beheerd door de wetten van Nederland met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van producten.